اشتباه چهارم: از سایه چشم درست استفاده نمی‌کنید

۵ اشتباه آرایشی برای کسانی که چشمان کوچک دارند

هر فرد ویژگی‌های ظاهری متفاوت و مختص به خودش را دارد: چشمان کوچک یا درشت، لب‌های باریک یا قلوه ای، گونه‌های برجسته، صورت گرد و ... آرای...

ادامه مطلب