رژلب مایع نود لوک گلدن رز

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان

رژ لب حجم دهنده مایع دنادیا رنگ بژ روشن

۹۵,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان

رژ لب حجم دهنده مایع دنادیا رنگ بژ تیره

۹۵,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان

رژ لب مدادی مات لوسمنت مدل Velvet & Matte حاوی روغن آرگان

۷۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان

رژ لب مایع لوسمنت مدل سوپر شاین حاوی روغن آرگان

۹۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

رژلب مایع مات لوسمنت حاوی روغن آرگان

۹۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

رژ لب مایع جویل

۷۰,۰۰۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومان