محلول استریل لنز تماسی سخت کانزین پلاس حجم 120 میل

۱۴۰,۰۰۰ تومان

محلول استریل لنز تماسی نرم یونیال حجم 360 میل

۱۵۰,۰۰۰ تومان

محلول استریل لنز تماسی نرم یونیال حجم 100 میل

۸۵,۰۰۰ تومان

محلول استریل لنز تماسی نرم یونیال حجم 60 میل

۷۵,۰۰۰ تومان

محلول استریل لنز تماسی نرم یونیور سال پلاس حجم 400 میل

۱۳۰,۰۰۰ تومان

محلول استریل لنز تماسی نرم یونیور سال پلاس حجم 150 میل

۹۰,۰۰۰ تومان

محلول استریل لنز تماسی نرم یونیور سال پلاس حجم 50 میل

۵۰,۰۰۰ تومان

محلول شستشوی لنز های تماسی نئو ویژن مدل نئو پلاس حجم 130 میل

۵۰,۰۰۰ تومان

محلول شستشوی لنز اپتیما حجم 120 میل

۲۵,۰۰۰ تومان