شرکت‌ «فرآرانما»‌ در‌ سال‌ 1375 ‌تاسیس‌ گردید‌ و‌ با‌ تولید‌ محصولات‌ برند دنادیا به‌ کار‌ خود‌ ادامه‌ داد .‌ کلیه‌ مواد‌ اولیه‌ محصولات‌ ما‌ از‌ کشور‌ تایوان‌ و‌ کره‌ تامین‌ می‌شود.
محصولات‌ دنادیا بدلیل‌ کیفیت‌ عالی ،‌ طبق‌ انجام‌ آزمون‌های‌ متعدد‌ توسط‌ شرکت‌ «آزمون‌  سلامت‌ آسا»‌ مورد‌ تائید‌ قرار‌ گرفت‌ و‌ این‌ گواه‌ سلامت‌ و‌ کیفیت‌ محصولات‌  برند دنادیا است.

نمایش 1–12 از 33 نتیجه